Parownik klimatyzacji samochodowej – budowa i funkcje


parownik do samochodu, akcesoria do klimatyzacji, klimatyzacje samochodowe łódź

Parownik jest drugim (po kondenserze) elementem układu klimatyzacji, w którym zachodzi wymiana ciepła i wraz z wentylatorem dmuchawy nagrzewnicy, stanowi system chłodzenia kabiny pojazdu. Swoją specyfiką przypomina skraplacz, choć spełnia dokładnie odwrotna funkcję. Jego zadanie polega na ochładzaniu powietrza, które następnie dostarczane jest do wnętrza samochodu.

Zasada działania parownika

Wysoka wydajność parownika opiera się na jego budowie, wykorzystującej jeden bądź wiele owalnych rurek umieszczonych w ożebrowanej konstrukcji. Zanim czynnik chłodniczy dostanie się do parownika, jest uprzednio poddany procesowi obniżenia ciśnienia (rozprężeniu) w zaworze rozprężnym bądź dyszy dławiącej. Różnica w działaniu obu podzespołów polega na ciągłości procesu. Zawór rozprężny wyposażony jest w umieszczoną na wylocie z parownika kapsułkę z gazem, który w momencie wzrostu temperatury zwiększa swoja objętość i działa jak czujnik. Oddziałuje na tzw. przeponę zaworu, która odkształca się i w sposób mechaniczny otwiera bądź zamyka iglicę zaworu odpowiedzialną za dozowanie czynnika chłodzącego . W przypadku układów klimatyzacji wyposażonych w dyszę dławiącą, rozprężanie chłodziwa jest procesem bardziej płynnym w którym sinusoida temperatury w funkcji czasu jest dłuższa niż w układach z zaworem rozprężnym. Otwór wewnątrz dyszy, dzięki odpowiednio dobranej, niewielkiej średnicy wytwarza różnicę ciśnień i na zasadzie dławienia dozuje przepływ chłodziwa. Ponieważ dopływ czynnika do parownika nigdy nie jest całkowicie zamknięty, funkcję ochronną przed jego zamarzaniem spełnia w układzie czujnik temperatury umieszczony właśnie na parowniku. Steruje on pracą kompresora i wpływa na poziom ciśnienia w układzie. Od momentu opuszczenia reduktora ciśnienia, czynnik ma już postać mieszaną (ciecz + para), a dalsza droga przez parownik pozwala mu całkowicie zmienić swój stan skupienia pod wpływem ciepłych mas powietrza, tłoczonych przez zasilaną elektrycznie dmuchawę (umieszczona przed parownikiem). Ożebrowanie parownika wykonane z miedzi, bądź coraz częściej z uwagi na mniejszą masę – z aluminium, zapewnia doskonałe przewodzenie ciepła i powoduje stopniowy wzrost temperatury czynnika krążącego wewnątrz przewodów. Przebywając drogę przez parownik czynnik r134a osiąga w końcu temperaturę wrzenia (-26,4 °C) i ponownie staje się gazem. Przemiana musi być całkowita, gdyż nawet minimalna ilość czynnika w stanie płynnym doprowadziłaby do uszkodzenia sprężarki klimatyzacji. Aby rozwiązać ten problem, w niektórych samochodach dodatkowo za parownikiem znajduje się tzw. akumulator. Konstrukcyjnie przypomina on osuszacz, z tym że jego rola jest dokładnie odwrotna. Stanowi on zbiornik na resztki czynnika w płynnej postaci i pozwala na ich ostateczne odparowanie.

Schłodzone powietrze, po oddaniu znacznej ilości ciepła, dostaje się bezpośrednio do wnętrza kabiny samochodu. Należy pamiętać, że w procesie schładzania – powietrze ulega także znaczącemu osuszeniu, czemu towarzyszy przekroczenie tzw. punktu rosy. Z powietrza skrapla się woda, która stopniowo osadza się na żeberkach parownika a następnie spływa do umieszczonej pod nim miski, skąd giętkim przewodem wydostaje się na zewnątrz pojazdu. Zaobserwowana pod samochodem, (np. podczas postoju) na ziemi niewielka ilość wody, jest więc zjawiskiem absolutnie normalnym i jak najbardziej pożądanym. Niepokoić powinien brak skroplin z parownika, co oznacza najczęściej niedrożność przewodu odprowadzającego i może prowadzić do przedostawania się wody do kabiny pojazdu. Ze względu na wysoki poziom wilgoci obecny na radiatorze (ożebrowaniu) parownika, jest on podatny na osadzanie się na jego powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, pyłków i kurzu, które z kolei stanowią idealne środowisko rozwoju roztoczy i grzybów.parowniki samochodowe, klimatyzacja części chłodnice, klimatyzacja samochodowa części Aby chronić się przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń organicznych zasysanych do wnętrza pojazdu podczas jazdy, należy pamiętać o regularnej wymianie przeciwpyłowych filtrów kabinowych. Innym, ważniejszym zadaniem filtra kabinowego jest ochrona parownika prze zabrudzeniem. Na wilgotnych powierzchniach radiatora parownika, przedostający się z niesprawnego, niespełniającego swego zadania filtra kabinowego osadza się kurz i pył, który zmniejsza wydajność parownika a w skrajnych przypadkach powoduje blokowanie przepływu strumienia powietrza.

Rozwiązania konstrukcyjne parowników

Podobnie jak skraplacze klimatyzacji, tak i parowniki zbudowane są z rurek, najczęściej o przekroju owalnym, mogą być one ułożone w żeberkach radiatora na kilka różnych sposobów. Możemy wyróżnić cztery typy konfiguracji przepływu czynnika chłodniczego przez parownik. Dodatkowo każde z rozwiązań wspierane jest specjalnym ukształtowaniem żeber radiatora wymuszającym wydłużony przepływ powietrza w parowniku, aby osiągnąć najwyższą wydajność. wewnątrz urządzenia, po to aby odpowiednio sterować przepływem powietrza i osiągać najwyższą wydajność wymiany ciepła.

parownik klimatyzacja, schemat, auto klimatyzacje, system klimatyzacji A. Obieg równoległyZbudowany jest z prostej rozgałęzionej ścieżki przepływu, biegnącej w poprzek parownika. Wlot i wylot umieszczony jest w przeciwległych pojemnikach. Parowniki tego typu są najmniej efektywne, zapewniają jednak najmniejszy spadek ciśnienia chłodziwa.
parownik klimatyzacji, schemat, auto klima łódź, klimatyzacja samochodowa części B. Obieg typu „U”Ścieżka przepływu w tym przypadku biegnie od jednego do drugiego pojemnika i z powrotem, układając się w kształt litery „U”. Wlot i wylot znajduje się w tym samym pojemniku, rozdzielonym poprzecznie.
parownik samochod, schemat, parownik klimatyzacji samochodowej, klimatyzacja samochodowa obsługa C. Obieg typu „S”W tym przypadku czynnik chłodniczy cyrkuluje w kanale ułożonym w kształcie litery „S”. Wloty podobnie jak w obiegu równoległym umiejscowione są po przeciwległych stronach.
parownik chlodniczy, schemat, konserwacja klimatyzacji samochodowej, części akcesoria klimatyzacji D. Obieg typu „W”Konstrukcja tego parownika najbardziej przypomina chłodnice klimatyzacji o przepływie równoległym. Rurki biegną w poprzek parownika, tworząc kształt litery „W”. Wlot i wylot znajdują się po tej samej stronie.

Opracował:
mgr Adam Mańkowski